Monday, July 7, 2014

Sesungguhnya di Syurga itu terdapat satu pintu yang diberi nama ar-Rayyan. Dari pintu itu orang-orang yang berpuasa akan masuk pada hari Kiamat kelak.

'
Sesungguhnya di Syurga itu terdapat satu pintu yang diberi nama ar-Rayyan. Dari pintu itu orang-orang yang berpuasa akan masuk pada hari Kiamat kelak.Keutamaan-Keutamaan Puasa Dan Rahsia-Rahsia

Oleh
Dr. Abdullah bin Muhammad bin Ahmad Ath-Thayyar


PENDAHULUAN
Puasa merupakan tempat pembinaan bagi setiap muslim untuk membina dirinya, di mana masing-masing mengerjakan amalan yang dapat memperbaiki jiwa, meninggikan derajat, memotivasi untuk mendapatkan hal-hal yang terpuji dan menjauhkan diri dari hal-hal yang merosakkan. Juga menguatkan kemahuan, meluruskan kehendak, memperbaiki fizikal, menyembuhkan penyakit, serta mendekatkan seorang hamba kepada Rabb-nya. Dengannya pula berbagai macam dosa dan kesalahan akan diampuni, berbagai kebaikan akan semakin bertambah, dan kedudukan pun akan semakin tinggi.

Allah Ta'ala telah mewajibkan bagi kaum muslimin untuk menjalankan puasa sepanjang bulan Ramadhan, bulan tersebut merupakan Sayyidusy syuhuur (penghulu bulan-bulan lainnya), padanya dimulai penurunan al-Qur-an. Bulan Ramadhan adalah bulan ketaatan, pendekatan diri, kebajikan, kebaikan, sekaligus sebagai bulan pengampunan, rahmat dan keredhaan. Padanya pula tedapat Lailatul Qadar yaitu malam yang lebih baik dari seribu bulan. Mengenai keutamaan bulan ini dan puasa pada bulan ini telah disebutkan dalam banyak hadis, dan yang dapat kami sebutkan di antaranya:

1. Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

"الصيام جنة فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل وإن امرؤ قاتله أو شاتمه, فليقل: إني صائم (مرتين), والذي نفسي بيده, لخلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك, يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي, الصيام لي وأنا أجزي به, والحسنة بعشر أمثالها. "

"Puasa itu adalah perisai. Oleh kerana itu, jika salah seorang di antara kalian berpuasa, maka janganlah dia berkata-kata kotor dan tidak juga berlaku bodoh. Jika ada orang yang memerangi atau mencacinya, maka hendaklah dia mengatakan, 'Sesungguhnya aku sedang berpuasa' (sebanyak dua kali). Demi Rabb yang jiwaku berada di tangan-Nya, bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah Taala daripada bau kasturi, di mana dia meninggalkan makanan, minuman, dan nafsu syahwatnya kerana Aku (Allah). Puasa itu untuk-Ku dan Aku akan memberikan pahala karenanya dan satu kebaikan itu dibalas dengan sepuluh kali ganda. "[1]

2. Hadis yang diriwayatkan oleh Hudzaifah Radhiyallahu anhu, ia berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

"فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة."

"Kesalahan seseorang terhadap keluarga, harta dan tetangganya akan dihapuskan oleh shalat, puasa dan shadaqah." [2]

3. Hadis yang diriwayatkan dari Sahl Radhiyallahu anhu, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

"إن في الجنة بابا يقال له الريان, يدخل منه الصائمون يوم القيامة, لا يدخل منه أحد غيرهم يقال: أين الصائمون? فيقومون, لا يدخل منه أحد غيرهم, فإذا دخلوا أغلق, فلم يدخل منه أحد."

'Sesungguhnya di Syurga itu terdapat satu pintu yang diberi nama ar-Rayyan. Dari pintu itu orang-orang yang berpuasa akan masuk pada hari Kiamat kelak. Tidak ada seorang pun yang masuk melalui pintu itu selain mereka. Ditanyakan, 'Mana orang-orang yang berpuasa?' Lalu mereka pun berdiri. Tidak ada seorang pun yang masuk melalui pintu itu selain mereka. Jika mereka sudah masuk, maka pintu itu akan ditutup sehingga tidak ada lagi seorang pun yang masuk melalui pintu tersebut. '"[3]

4. Hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

"إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة."

'Jika Ramadhan tiba, maka pintu-pintu Syurga dibuka.' "[4]

5. Hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

"إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين."

'Jika bulan Ramadhan telah masuk, maka pintu-pintu langit akan dibuka dan pintu-pintu Jahannam akan ditutup dan syaitan-syaitan pun dibelenggu.' "[5]

6. Hadits yang juga diriwayatkan dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

"من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه."

'Barangsiapa bangun pada malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala, maka akan diberikan ampunan kepadanya atas dosanya yang telah lalu. Dan barangsiapa berpuasa Ramadhan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala maka akan diberikan ampunan kepadanya atas dosanya yang telah lalu. '"[6]

BEBERAPA RAHASIA PUASA
Puasa merupakan cara paling tangguh untuk membantu memerangi hawa nafsu serta menekan nafsu syahwat sekaligus sebagai sarana pensucian jiwa dan pemberhentiannya pada batas-batas Allah Ta'ala, di mana dia akan menahan lisannya dari bercakap sia-sia, mencela, serta menyerang kehormatan orang lain, berusaha menyebar ghibah (menceritakan kejelekan atau aib orang) dan namimah (mengadu domba) ke tengah-tengah mereka, puasa juga dapat menundukkan tipu daya, pengkhianatan, kecurangan, muslihat, serta mencegah usaha melakukan perbuatan keji, memakan riba, rasuah dan memakan harta manusia dengan cara yang bathil serta pelbagai macam penipuan. Selain itu, puasa juga mendorong seorang muslim untuk sesegera mungkin mengerjakan perbuatan baik, baik itu shalat maupun zakat dengan cara yang benar serta menyalurkan kepada pihak-pihak yang telah ditentukan oleh syari'at. Dia juga akan berusaha mengeluarkan shadaqah serta melakukan hal-hal yang bermanfaat, berkeinginan keras untuk mendapatkan rezeki yang halal dan menghindarkan diri dari perbuatan dosa dan keji. [7]

Dengan demikian, di dalam puasa itu terkandung banyak keutamaan yang sangat agung. Selain itu juga mempunyai pelbagai rahsia besar yang sebahagian di antaranya telah diketahui oleh banyak orang, sedang sebahagian lainnya tidak diketahui.

Dan di antara rahsia dan manfaat puasa yang paling tampak jelas adalah sebagai berikut:

PUASA merupakan kaedah yang MANTAP UNTUK MELAKUKAN PERUBAHAN
Di antara manfaat puasa yang agung adalah sebagai cara menyiapkan seorang muslim dengan kekuatan yang menjadikannya mampu untuk melakukan perubahan pada dirinya sendiri. Dia boleh melakukan latihan melalui puasa sehari-hari sehingga dia boleh menahan diri dari setiap perkara yang dia suka dan cintai. Dan kepada penguasa nafsu dan syahwat, dia akan berkata, "Tidak."

Sungguh jawaban yang hebat jika berada dalam keredhaan Allah. Jika seorang muslim mampu mengatakan hal tersebut, berarti dia telah berjaya mewujudkan kehormatan dan kedudukan yang tinggi atas syahwat dan ketamakannya. Sedangkan orang-orang yang tidak berpuasa adalah orang yang tidak pernah mampu mengendalikan gejolak jiwa mereka, bahkan mereka selalu tunduk kepada syahwat dan keinginan mereka. Mereka adalah budak-budak yang hina, bahkan lebih buruk daripada budak-budak manusia. Seorang penya'ir telah mendedahkan: [9]

"Kalau bukan kerana kesulitan, nescaya umat manusia ini
secara keseluruhan akan menjadi terhormat,
Kedermawanan semakin jarang
dan keberanian bermakna perang. "

PUASA SEBAGAI CARA penggemblengan TENTARA
Kehidupan militer dengan segala hal yang diharuskannya, baik itu berupa kekerasan, kekasaran, ketegaran, ketundukan pada perintah, serta kedisiplinan pada arahan-arahan komander. Dan kita boleh dapatkan penjelmaan secara praktikal pada puasa.

Yang demikian itu kerana puasa merupakan sarana penggemblengan kekuatan fizikal yang memerlukan pelakunya menempuh satu manhaj (kaedah) tersendiri dalam kehidupannya, di mana tiang penyangganya berupa ketegaran, larangan, dan bersabar atas pahit getirnya rasa lapar dan panasnya rasa haus, keletihan fizikal dalam mengendalikan diri serta menahan hawa nafsu dan mengekang keinginannya, seakan-akan seorang muslim yang berpuasa itu adalah seorang tentera yang siap mendengar dan mentaati serta menjalankan perintah Rabb-nya tanpa penolakan atau pembangkangan.

Jika seorang tentera itu tunduk dan berpegang pada perintah serta menjalankannya di bawah pengawasan komander, maka orang yang berpuasa (sedang) menjalankan perintah tanpa pengawasan dari seorang pun, kecuali dari Allah Yang Mahahidup lagi Mahaberdiri sendiri, yang tidak akan pernah lengah dan tidur, Mahasuci Allah lagi Maha Tinggi.

PUASA MEMPERKUAT KEINGINAN
Puasa dapat memperkuat keinginan, mendorong kemauan, mengajarkan kesabaran, membantu menjernihkan fikiran, menghidupkan pemikiran, dan memberi inspirasi kepada pendapat yang bijak jika seorang yang berpuasa boleh melangkah ke fasa relaks (santai), serta melupakan berbagai rintangan yang muncul akibat waktu luang dan terkadang keadaan terdesak, dan ketika seseorang mempunyai keinginan yang kuat sehingga dia mampu mengatakan kepada pelaku kemungkaran, "Ini mungkar." Dia juga boleh menghadapi segala bentuk hal-hal negatif yang ada di masyarakat. Sehingga dengan demikian, dia telah menjadi seorang anggota masyarakat yang dinamik, yang akan membina dan tidak merosakkan, serta melakukan penambahbaikan dan tidak melakukan peng-hancuran.

Apabila suatu bangsa mempunyai keinginan yang kuat dan besar, maka dia tidak akan memperkenankan penceroboh atau penjajah untuk menjejakkan kaki ke tanahnya atau ikut campur dalam menentukan perjalanan hidupnya. Dengan kekuatan tersebut, ia juga akan mampu meraih kemenangan di medan pertempuran melawan kebodohan, kemunduran, melawan nafsu syahwat, serta sanggup menembus segala rintangan pembangunan dan kemajuan.

Syaikh ad-Dausari rahimahullah mengatakan, "Membina keinginan yang kuat di dalam diri bukanlah suatu perkara yang mudah. Berbagai kalangan, baik perkumpulan (organisasi) mahupun kalangan tentera telah berusaha membina keinginan yang kuat kepada masyarakat masa kini. Padahal, Islam telah mendahului mereka dalam hal tersebut pada 14 abad yang lalu. Cukup besar keperluan seorang muslim, khususnya untuk mempunyai keinginan kuat dan kemahuan yang keras. Oleh kerana itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk berjuang melawan sakit akibat rasa lapar dan haus dalam menjalankan puasa.

Oleh kerana itu, sudah sepatutnya bagi seorang muslim yang berpuasa untuk tidak melakukan hal-hal yang merosakkan kekuatan ini selepas berbuka, memulaukan atau menghinakannya sehingga pada malam harinya dia akan merosakkan kuatnya keinginan yang telah dia bangun pada siang harinya. [10]

PUASA MEMBENTUK AKHLAK MULIA
Puasa merupakan tempat penggemblengan diri bagi orang yang menjalankannya untuk membentuk akhlak mulia, akhlak ketakwaan, kebajikan, kebaikan, kepedulian, tolong-menolong, kasih sayang, kecintaan, kesabaran, dan akhlak mulia lainnya yang dibina oleh puasa pada diri orang yang menjalankannya.

Puasa dapat membentuk muraqabah (rasa selalu berada dalam pengawasan Allah) bagi pelakunya. Bagi dirinya ada satu penjaga umum yang selalu mengawasi dirinya agar tidak ada sesuatu pun yang berpunca dari dirinya yang bertentangan dengan syari'at. Dialah yang membinanya dari dalam sehingga darinya muncul amal-amal lahiriah yang tunduk pada pengawasan ini.

Pernahkah engkau melihat orang yang berpuasa dengan penuh kejujuran dan kesungguhan kepada Rabb-nya melakukan kebohongan kepada orang lain? Pernahkah engkau melihatnya secara tulus ikhlas menjalankan puasanya dan kemudian melakukan kemunafikan di masyarakat? Sesungguhnya keikhlasan itu merupakan satu bahagian utuh yang tidak mungkin dipisahpisahkan, di mana kemuncaknya adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh kerana itu, barangsiapa yang tulus ikhlas kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sangat mustahil baginya untuk melakukan penipuan, kecurangan atau khianat. Oleh kerana itu, puasa merupakan salah satu faktor asas sekaligus pendalaman akhlak, pembangunan sekaligus pembentukannya untuk mengambil satu sifat amaliyah (perbuatan) yang semuanya berkumpul pada buahnya yang cukup jelas yang telah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kitab-Nya: ( لعلكم تتقون) "Agar kalian bertakwa."

Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, "Puasa mempunyai pengaruh yang sangat kuat dalam menjaga anggota badan yang bersifat lahiriah dan juga kekuatan bathin serta melindunginya dari faktor-faktor pencemaran yang merosakkan. Jika faktor-faktor pencemaran tersebut telah menguasai dirinya, maka ia akan rosak.

Dengan demikian, puasa akan menjaga kejernihan hati dan kesihatan anggota badan sekaligus akan mengembalikan segala sesuatu yang telah berjaya dirampas oleh nafsu syahwat. Puasa merupakan pembantu yang paling besar dalam merealisasikan ketakwaan ... "[11]

PUASA MEWUJUDKAN KETENANGAN JIWA
Pergolakan akan berlangsung terus-menerus antara jiwa yang menyuruh berbuat kejahatan dengan jiwa yang menyuruh berbuat kebaikan. Setiap kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang muslim adalah akibat dari penguasaan jiwa yang memerintahkan berbuat kejahatan. Sedangkan setiap upaya pendekatan kepada Allah yang dilakukan oleh seorang muslim adalah senjata kuat yang digunakan oleh jiwa yang memerintahkan berbuat kebaikan.

Oleh kerana itu, puasa akan membina kuasa jiwa, menguatkan serta meneguhkannya untuk melaksanakan risalahnya dan memfungsikan peranannya dalam menjaga kedamaian dan ketenangan dalam diri seseorang. Peranan penting dari kekuasaan jiwa itu adalah pengarahan melalui kecaman dan teguran yang keras setiap kali gangguan jiwa berupaya untuk mengajak kepada kejahatan, memperdayanya atau menjebaknya agar tunduk kepadanya. Demikianlah, berbagai pertempuran bersembunyi di dalam jiwa dan berbagai kekuatan kebaikan akan menang, yang selanjutnya kedamaian dan rasa aman akan menyelimut dalam jiwa, kemudian beralih ke seluruh anggota badan sehingga bagian yang lain pun menikmati rasa aman dan ketenangan. Akhirnya semua kebaikan terealisasi bagi setiap muslim yang menjalankan puasa.

PUASA merupakan salah satu wujud DARI KESATUAN UMAT ISLAM
Puasa merupakan satu pemerhatian praktikal dari pelbagai penampakan kesatuan kaum muslimin, kesamarataan antara si kaya dan si miskin, penguasa dan rakyat, orang tua dan anak kecil, serta laki-laki dan perempuan. Mereka berpuasa untuk Rabb mereka, seraya memohon ampunan-Nya dengan menahan diri dari makan pada satu waktu dan berbuka dalam satu waktu juga. Mereka sama-sama mengalami rasa lapar dan berada dalam pelarangan yang sama di siang hari, sebagaimana mereka mempunyai kedudukan yang sama dalam mengibarkan syi'ar-syi'ar lain yang berkenaan dengan puasa.

Dengan demikian, puasa merealisasikan semacam kesatuan tujuan, rasa, nurani, dan tempat kembali di masyarakat yang berpuasa.

Secara keseluruhan, umat Islam berdiri dalam satu barisan pada satu musim tertentu setiap tahun dan dalam beberapa hari tertentu di antara seluruh umat manusia ini. Ia merupakan barisan penghubung antara bangsa-bangsa yang kuat, antara komponen dari umat Islam secara keseluruhan, walaupun tempat tinggal mereka berjauhan dan berada dalam satu ikatan yang ditempatkan di hadapan satu pengalaman, yang mempunyai satu pengaruh dan dalam satu penampakan kebersamaan.

Dengan demikian, hati dan perasaan mereka akan menjadi semakin erat dan akrab sehingga menjadi satu hati yang mengarah kepada kehidupan dengan satu pandangan.

Inilah satu teladan yang baik bagi persatuan antara berbagai masyarakat dari umat ini, bahkan sebagai teladan yang ideal bagi setiap kesatuan dalam kehidupan ini. Sebab, ia merupakan kesatuan yang bersumber dari nurani dan menciptakan masa depan serta tempat kembali dan membangkitkan berbagai kemuliaan dari dalam diri yang nampak secara lahiriahnya, sehingga terwujudnya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala:

وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون

"Sesungguhnya (agama tauhid) ini adalah agama kalian semua, agama yang satu dan Aku adalah Rabb kalian, maka bertakwalah kepada-Ku." [Al-Mu'minun / 23: 52]

Kesatuan yang diwujudkan oleh puasa ini merupakan kesatuan permulaan, kerana ia merupakan buah dari ibadah yang sungguh-sungguh.

Kesatuan nurani, kerana ia berpunca dari amal perbuatan perasaan yang didasarkan pada perancangan jiwa kemanusiaan.

Kesatuan tempat kembali, kerana ia menggiring umat ini secara keseluruhan kepada satu tempat kembali yang berakhir padanya dan berdiam di sana, iaitu takwa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikannya sebagai buah dari puasa.

Kesatuan rasa, kerana ia menyatukan rasa dan perasaan umat pada satu tujuan dan menempatkannya pada satu jalan.

Kesatuan 'aqidah, kerana ia berpunca dari keimanan dan keyakinan dan bertengger di udara takwa dan ibadah. [12]

Dalam penampilannya yang cukup mengesankan, kesatuan ini memberikan gambaran yang benar mengenai kesatuan besar yang menyamaratakan semua anggota umat meskipun terdapat perbezaan jenis, warna kulit, dan kebangsaan. Jika engkau ingin membuktikan hal tersebut, sila arahkan pandangan-mu pada saat berbuka di negara yang aman, di Baitullah, untuk menyaksikan beratus-ratus ribu orang yang berbuka bersama dalam satu masa. Pernahkah engkau menyaksikan gambaran kesatuan yang lebih jelas daripada ini? Pada hakikatnya, yang buta itu bukanlah pandangan mata, tetapi hati yang ada di dalam dada.

PUASA memiliki pengaruh besar bagi kesihatan secara am
Sesungguhnya pada puasa itu terkandung kesihatan yang besar dengan semua maknanya, baik kesihatan badan, perasaan, maupun rohani.

Dengan demikian, puasa dapat memperbaharui kehidupan seseorang dengan diperbaharuinya sel-sel dan dibuangnya sel-sel yang sudah tua dan mati serta diistirahatkannya perut dan organ pencernaan. Puasa juga dapat memberikan perlindungan terhadap tubuh, membersihkan perut dari sisa-sisa makanan yang tidak dapat dicerna dan juga dari kelembaban yang ditinggalkan oleh makanan dan minuman.

Banyak para doktor menyebutkan berbagai manfaat puasa, di antaranya bahawa puasa dapat mempertahankan kelembapan sampingan sekaligus membersihkan pencernaan dari racun yang ditimbulkan oleh makanan yang tidak sihat, dan mengurangkan lemak di perut yang sangat berbahaya bagi jantung, yang ia sama seperti pengasingan kuda yang akan dapat menambah kekuatannya untuk bergerak dan lari.

Sedangkan kesihatan rohani yang ditimbulkan oleh puasa adalah berupa bimbingan yang diberikan kepada orang-orang yang berpuasa kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengetahui tujuan dari penciptaan mereka, mempersiapkan mereka untuk mengambil semua sarana takwa yang akan melindunginya dari kehinaan, kerendahan, dan kerugian di dunia dan akhirat. Pada akhirnya hati mereka menjadi selamat dari penyakit syubhat dan penyakit syahwat yang telah menimpa banyak orang.

Syaikh 'Abdul' Aziz bin Baaz telah mengatakan, "Pada puasa itu terdapat banyak manfaat dan hikmah yang besar, di antaranya adalah pembersihan, penggemblengan dan pensucian jiwa dari akhlak tercela dan sifat-sifat buruk, seperti tamak, rakus dan kikir, untuk kemudian dibiasakan dengan akhlak mulia seperti sabar, santun, dermawan, murah hati, dan pengerahan jiwa untuk mengerjakan segala hal yang diredhai Allah dan dapat mendekatkan diri kepada-Nya.

Manfaat puasa lain adalah membuat seorang hamba dapat memahami dirinya sendiri dan juga keperluannya, kelemahan dan keperluan dirinya akan Rabb-nya, juga mengingatkan diri akan keagungan nikmat Allah yang diberikan kepadanya, dan mengingatkan akan keperluan saudara-saudaranya yang hidup miskin, sehingga memerlukan dirinya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sekaligus memohon pertolongan agar dilimpahkan pelbagai kenikmatan untuk selalu mentaati-Nya serta mengasihi saudara-saudaranya yang hidup miskin sekaligus dapat berbuat baik kepada mereka.

Selain itu, manfaat puasa juga boleh membersihkan tubuh dari pencemaran yang buruk dan memberikan kesihatan serta kekuatan. Hal tersebut telah diakui oleh banyak doktor. Bahkan mereka telah banyak merawat pesakit mereka dengan menggunakan puasa ini. "[13]

[Disalin dari buku Meraih Puasa Sempurna, Diterjemahkan dari kitab Ash-Shiyaam, Ahkaam wa Aa-daab, karya Dr. Abdullah bin Muhammad bin Ahmad ath-Thayyar, penterjemah Abdul Ghoffar EM, Penerbit Pustaka Ibnu Katsir]
_______
Footnote
[1]. Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim. (Shahiih al-Bukhari (III/22) dan Shahiih Muslim (III/157))
[2]. Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim. (Shahiih al-Bukhari (III/22) dan Shahiih Muslim (III/173))
[3]. Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim. (Shahiih al-Bukhari (III/23) dan Shahiih Muslim (III/157))
[4]. Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim. (Shahiih al-Bukhari (III/23) dan Shahiih Muslim (III/121))
[5]. Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim. (Shahiih al-Bukhari (III/23) dan Shahiih Muslim (III/121))
[6]. Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim. (Shahiih al-Bukhari (III/23) dan Shahiih Muslim (III/177))
[7]. Ash-Shaum karya Syaikh 'Abdurrahman ad-Dausari, hal. 16.
[8]. Syaikh Abdurrahman ad-Dausari t secara panjang lebar telah menghuraikan manfaat puasa. Demikian pula Ustaz Taufiq Sab'u. Bagi yang berminat, silakan merujuknya. Ash-Shaum (hal. 16) dan hal. 87.
[9]. Yang mendedahkan sya'ir ini adalah al-Mutanabbi. Lihat Diiwaan Abi Thayyib oleh al-Mutanabbi, dengan syarah Abul Baqa 'al-' Ukbari (III/287).
[10]. Ash-Shaum, karya Syaikh ad-Dausari, hal. 23.
[11]. Zaadul Ma'aad (I/320).
[12]. Lihat kitab Haakadzaa Nashuum, hal. 161 dan seterusnya.
[13]. Ma'ar Rasuul fii Ramadhaan, 'Athiyyah Muhammad Salim (kitab ini dibe-rikan muqaddimah oleh Syaikh' Abdul 'Aziz bin Baaz, hal. 5).

No comments:

Post a Comment